Instantie: Rechtbank Maastricht, 28 november 2002

Partijen zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd. In het kader van de echtscheiding is doorpartijen een convenant opgesteld waarbij zonder verdere onderbouwing en in afwijking vande… Lees verder

Instantie: Rechtbank Zwolle, 21 augustus 2002

Partijen waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Zij hebben een geschil over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Zij verschillen van mening over de omvang van de gemeenschap, de… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 21 juni 2002

In het kader van de echtscheiding in 1998 is onder andere bepaald dat de vrouw nog twee maanden nadat de echtscheiding van kracht is geworden bevoegd is tot bewoning van de echtelijke woning…. Lees verder

Instantie: Rechtbank Zwolle, 4 augustus 1999

Partijen hebben samengewoond. Tussen hen zijn geen schriftelijke afsprakengemaakt over de gevolgen van de beëindiging van de samenwoning.M. heeft een huurschuld ten aanzien van de… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 23 april 1999

Partijen zijn gescheiden en procederen langdurig over de boedelscheiding. Derechtbank Dordrecht heeft de man veroordeeld tot betaling van een voorschotop de boedelscheiding. De man… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 27 november 1998

Boedelscheiding. Verschuldigde rente. Huwelijk d.d. 1967. Echtscheiding d.d.1990. De rb. stelt in 1997 dat de man de vrouw ƒ 53.319,56 dient te betalenals overwaardevergoeding. De… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Amsterdam, 2 juli 1998

Eisers, de ex-echtgenoot en zijn investerings-BV, vorderen in kort gedingveroordeling van de ex-echtgenote tot het verlaten van een exceptioneel luxevilla, het betrekken van één… Lees verder

Instantie: Rechtbank Maastricht, 16 oktober 1997

Partijen zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Man en vrouw vorderennu beiden bij de rechtbank de andere partij te veroordelen mee te werkenaan de verdeling van de… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 10 april 1997

Partijen zijn in februari 1987 in Trinidad getrouwd zonder enige huwelijksevoorwaarden. De vrouw heeft de nationaliteit van Trinidad en Tobago en de manheeft de Nederlandse… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 15 februari 1995

Partijen zijn 11 jaar gehuwd geweest en gaan scheiden, zij hebben tweeminderjarige kinderen. De vrouw stelt haar behoefte op ƒ 4500,= permaand. De man betwist dat haar behoefte hoger… Lees verder