Instantie: Hof van Justitie EG, 27 oktober 1993

Beantwoording van prejudiciele vragen gesteld door de Raad van Beroep 'sHertogenbosch 17 december 1991, RN 1992, 228. Dearbeidsongeschiktheidsuitkering valt onder het bereik van de… Lees verder

Instantie: Rechtbank Groningen, 17 december 1992

Klaagster, gehuwde vrouw, arbeidsongeschikt sedert 1974, heeft nade uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake Stein-Kissling e.a.d.d. 5 januari 1988 (RN 1988, 2) alsnog op 27… Lees verder

Instantie: Rechtbank Groningen, 17 december 1992

Klaagster, gehuwde vrouw, arbeidsongeschikt sedertmei 1971, heeft na de uitspraken van de Centrale Raad vanBeroep inzake Stein-Kissling e.a. d.d. 5 januari 1988 (RN1988, 2) alsnog… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 23 oktober 1992

AAW; Inkomenseis, Reparatiewet. Het stellen van een inkomenseis is eenvorm van indirecte discriminatie. Rechtvaardigingsgrond zou kunnen zijn:a. voorkoming van een te vergaande… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 23 juni 1992

De hoogte van de inkomenseis in de AAW is in strijd met art. 26BuPo-verdrag wegens indirecte discriminatie naar geslacht omdat vrouwen veelvaker dan mannen niet aan deze inkomenseis… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Rotterdam, 29 april 1992

Klaagster is op 18 februari 1972 part-time gaanwerken. Op 20 april 1972 is zij arbeidsongeschikt geworden. Op20 november 1989 (dus na de inwerkingtreding van deReparatiewet van 3… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Roermond, 21 april 1992

Klaagster, gehuwd en geen kostwinster, kwamtengevolge van de discriminerende regelgeving niet inaanmerking voor een WWV-uitkering en voldoet zodoende niet aande inkomenseis van de… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep ‘s-Hertogenbosch, 17 december 1991

Klaagster, van 1945 tot september 1952 gewerkt hebbende bij desuikerwarenfabriek Jamin, heeft sindsdien haar arbeid wegensarbeidsongeschiktheid moeten staken. Klaagster heeft na de… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Groningen, 13 november 1991

Aan klaagster wordt geen AAW-uitkering toegekend, aangezien zij sinds 1januari 1983 arbeidsongeschikt wordt geacht en derhalve niet voldoet aan deinkomenseis. Naar de mening van de Raad… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 15 augustus 1991

Aan gedaagde is terzake van haar sinds 1973 bestaande volledigearbeidsongeschiktheid een uitkering ingevolge de AAW naar rato van 80 tot 100procent arbeidsongeschiktheid toegekend met… Lees verder