VVR-Congres Juridische perspectieven op abortuskwesties

Datum: 10 november 2022

Tijd: 14:00 -17.00

Locatie: Kaffeetaria Saffierlaan 10 Utrecht

Het VVR-bestuur is bezig invulling te geven aan het congres. Inmiddels hebben al enige sprekers toegezegd.

Een eerste kwestie: abortus en het wetboek van strafrecht in Nederland
Leontine Bijleveld (voorzitter VVR en vanaf 1976 actief in abortuscomité Wij Vrouwen Eisen)
houdt een korte inleiding over historie en herinnering. Hoe zat het ook al weer met de CDA-VVD abortuswet die in 1984 van kracht werd? Was dit de legalisering waar vrouwen(beweging) en hulpverlening op zaten te wachten?
Femke Zeven (jurist bij Bureau Clara Wichmann) belicht in een korte inleiding de juridische situatie Hoe heeft het mensenrechtenkader rond abortus zich ontwikkeld? Is er een juridische noodzaak om abortus in het wetboek van strafrecht te houden?

Een tweede kwestie: demonstraties bij abortusklinieken: botsing van grondrechten?
Noor Swart
, promovendus aan RU Groningen over het demonstratierecht in botsing met andere fundamentele grondrechten, houdt een inleidende presentatie over het juridische raamwerk omtrent demonstraties bij abortusklinieken.
Gerbrig Klos (campagneleider bij Amnesty International)
is eerste coreferent. Amnesty is een campagne gestart over het demonstratierecht (protect the protest).
Margreet de Boer (lid Eerste Kamer voor Groen Links) is tweede coreferent. Zij was als lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa rapporteur Access to abortion in Europe: stopping anti-choice harassment.

Over beide kwesties zal door sprekers en met de zaal gediscussieerd worden

Ooit was abortuscomité Wij Vrouwen Eisen de breedste coalitie in de vrouwenbeweging en bondgenoten daarbuiten met de drie eisen:

  • abortus uit het wetboek van strafrecht
  • abortus in het ziekenfonds
  • de vrouw beslist.

Is er behoefte aan een nieuw samenwerkingsplatform? Wie kan dat organiseren?