VN-Vrouwenverdrag en Gendergerelateerd Geweld

Datum: 15 februari 2018

Tijd: 14:00 - 17:00

Locatie: Movisie Catherijnesingel 47 Utrecht

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert in samenwerking met de VVR en Movisie een bijeenkomst over algemene aanbeveling nr. 35 van het CEDAW-comité (juli 2017) over gendergerelateerd geweld​ en de implicaties hiervan voor het Nederlandse beleid. Hoe kan de aanbeveling benut worden om de aanpak van gendergerelateerd geweld in Nederland te verbeteren? Welke knelpunten ondervinden we in ons dagelijks werk ter voorkomen en bestrijden van het geweld, wat is er nodig om deze te verbeteren en hoe kan de aanbeveling ons daarbij helpen? Ten behoeve van de discussie krijgt u zowel informatie over de algemene aanbeveling nr. 35 als over de specifieke aanbevelingen op het gebied van gendergerelateerd geweld die het CEDAW Comité aan de Nederlandse regering heeft gedaan naar aanleiding van haar laatste rapportage (in november 2016). Tevens leggen we een link met het Istanbul Verdrag ter Voorkoming en Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld. Medio 2018 moet de Nederlandse regering haar eerste rapportage indienen over de uitvoering van dit Verdrag.
De bijeenkomst wordt geleid door Petra Snelders (voorzitter Netwerk VN-Vrouwenverdrag en adviseur mensenrechten, vrouwen en migratie). Margreet de Boer (advocaat bij Van Kempen c.s. advocaten en bestuurslid van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann) verzorgt een inleiding over aanbeveling nr. 35 en vergelijkt deze met de eerdere aanbeveling over gendergerelateerd geweld, nr. 19 en met het Istanbul Verdrag. Sara Etty (Beleidsmedewerker huiselijk geweld gemeente Rotterdam en bestuurslid van de VVR) zal een inleiding gegeven worden over de kloof tussen beleid en praktijk: waar lopen we tegenaan en wat moet worden opgepakt.
In het tweede deel van het programma praten we verder over de knelpunten in de praktijk, de acties en de oplossingen. We willen u dan ook vragen om vooraf aan de bijeenkomst alvast na te denken over mogelijke knelpunten en dilemma’s.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje.
De bijeenkomst is vooral bedoeld voor organisaties en experts die zich bezighouden met gendergerelateerd geweld via hulpverlening, belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, onderzoek, beleidsontwikkeling, advies en training.
Deelnemers ontvangen een paar dagen voor de bijeenkomst nadere informatie.
Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Late aanmelders worden op een wachtlijst geplaatst en krijgen bericht als er een afmelding is ontvangen.
Deelname is kosteloos. Aanmelden wordt zeer op prijs gesteld, graag vóór 5 februari, bij het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag schaduwrapportage@gmail.com