Eerste bijeenkomst Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul

Datum: 27 juni 2018

Tijd: 10:00 - 13:00

Locatie: Kargadoor, Oude Gracht 36, 3511AP Utrecht

Dit jaar moet Nederland voor de eerste keer rapporteren onder het Verdrag van Istanbul, Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag coördineert de schaduwrapportage.
Gezien de beperkte tijd – eind september moet de NGO schaduwrapportage bij GREVIO, het toezichthoudend Comité, liggen – worden nog voor de zomervakantie twee bijeenkomsten georganiseerd.
Deze eerste bijeenkomst is bedoeld om breed informatie op te halen uit de praktijk en de belangrijkste hoofdthema’s en knelpunten te inventariseren.
Van de bijeenkomst wordt een verslagen voor de deelnemers en andere belangstellenden.
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar wel graag aanmelden bij het secretariaat van het Netwerk: schaduwrapportage@gmail.com.
Het programma van de bijeenkomst vindt u hier.