Algemene Ledenvergadering

Datum: 7 oktober 2021

Tijd: 12.30 - 13.30

Locatie: Kaffeetaria, Saffierlaan 10 Utrecht

Voorafgaande aan het congres vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VVR plaats. ALV-stukken zullen uiterlijk twee weken te voren naar alle leden van wie het emailadres bekend is gestuurd worden. Leden kunnen de ALV-stukken ook inzien via het ledengedeelte van de website (wel even inloggen).

Aanmelden voor de ALV via het contactformulier. Geef ook even aan of je meedoet met de lunch (12 – 12.30). Daar zijn geen kosten aan verbonden.