Algemene Leden Vergadering

Datum: 18 oktober 2018

Tijd: 13:15 - 14:30

Locatie: Utrecht, Janskerkhof 2-3 3512 BK

De jaarlijkse ALV vindt plaats voorafgaande aan het jaarcongres op hetzelfde adres, maar in een andere zaal (de Stijlkamer).
Stukken zullen medio september naar de leden toegezonden worden.