Agenda details

Datum: 18 oktober 2018
Tijd: 13:15 – 14:30
Plaats: Utrecht, Janskerkhof 2-3 3512 BK

Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse ALV vindt plaats voorafgaande aan het jaarcongres op hetzelfde adres, maar in een andere zaal (de Stijlkamer).
Stukken zullen medio september naar de leden toegezonden worden.