Agenda details

Datum: 20 februari 2018
Tijd: 18:30 – 20:30
Plaats: Leiden Bibliotheek Rookhuizen

Werkgroep Sociaal en Europees Recht: de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen 2004-2008

Op 27 juli j.l. deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak inzake het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zwangere zelfstandigen in de periode 2004-2008. In deze periode was er geen wettelijke regeling die in een dergelijke uitkering voorzag. De CRvB heeft geoordeeld dat aan de vrouwelijke zelfstandigen alsnog een passende compensatie moet worden geboden, aangezien zij op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht hebben op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen. De minister van SZW heeft in het najaar besloten dat er een compensatieregeling moet komen.
De CRvB heeft besloten naar aanleiding van de door UWV voorgestelde afwikkeling een nieuwe zitting te beleggen op 15 maart a.s.
Op de bijeenkomst bespreken Mac Vijn (betrokken rechtshulpverlener) en Leontine Bijleveld (voorzitter VVR en vanaf het begin bij de zaak betrokken)
de uitspraak van de CRvB. Aandachtspunt is de betekenis van de
uitspraak voor de toepassing van het VN-Vrouwenverdrag.
Tijdens de discussie zullen een aantal juridische en strategische vragen opgeworpen worden waar wij bij de afwikkeling van de procedure tegen aan lopen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het contactformulier van de werkgroep sociaal recht. Aanmelding vooraf is noodzakelijk wegens een beperkt aantal plaatsen.
Voor koffie en broodjes wordt gezorgd.