Agenda details

Datum: 15 februari 2018
Tijd: 14:00 – 17:00
Plaats: Movisie Catherijnesingel Utrecht

VN-Vrouwenverdrag en Gendergerelateerd Geweld

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert in samenwerking met onder andere de VVR een bijeenkomst over algemene aanbeveling nr. 35 van het CEDAW-comité gendergerelateerd geweld (zie bijlage)​. De aanbeveling is in juli 2017 gepubliceerd en is een update van de eerdere algemene aanbeveling over geweld tegen vrouwen, nr. 19.

  • ​Tijdens de bijeenkomst komt aan de orde hoe de aanbeveling benut kan worden om de aanpak van gendergerelateerd geweld in Nederland te verbeteren. Welke knelpunten ondervinden we in ons dagelijkse werk ter voorkomen en bestrijden van het geweld, wat is er nodig om deze te verbeteren en hoe kan de aanbeveling ons daarbij helpen?
  • Deelnemers krijgen ten behoeve van de discussie zowel informatie over de algemene aanbeveling nr. 35 als over de specifieke aanbevelingen op het gebied van gendergerelateerd geweld die het CEDAW comité aan de Nederlandse regering heeft gedaan naar aanleiding van haar laatste rapportage (november 2016).
  • Daarnaast wordt een een link gelegd met het Istanbul Verdrag ter Voorkoming en Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld. Medio 2018 moet de Nederlandse regering haar eerste periodieke rapportage indienen over de uitvoering van het Verdrag. De bijeenkomst van 15 februari is tevens bedoeld als eerste input voor de NGO (schaduw)rapportage hiervoor.

Voor de bijeenkomst worden organisaties en experts uitgenodigd die zich met gendergerelateerd geweld bezighouden via hulpverlening, belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, onderzoek, beleidsontwikkeling, advies en training.

Een uitgebreider programma volgt nog. ​U kunt zich wel alvast opgeven bij het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag schaduwrapportage@gmail.com.
Deelname is kosteloos.