Agenda details

Datum: 23 november 2017
Tijd: 14:30 – 17:00
Plaats: Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht

Symposium over de rechten van vrouwelijke asielzoekers

Wat weten we over de situatie van vrouwen in opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Nederland? Hoe staat het met hun veiligheid, hun privacy? Hoe is het gesteld met hun rechtspositie? De informatie hierover is niet altijd eenduidig.
De Vereniging voor Vrouw en Recht “Clara Wichmann”(VVR) wil in het symposium  opnieuw de stand van zaken opnemen en deze vooral in een juridisch kader bezien. Welke rechten kunnen vluchtelingenvrouwen ontlenen aan internationale verdragen, zoals het VN-Vrouwenverdrag (en Algemene Aanbeveling 32, waarin het CEDAW-Comité de verdragsverplichtingen aangaande vluchtelingen nader uitwerkt). En welke aan het Europees recht, zoals de EU-Richtlijn over de opvang van asielzoekers uit 2013? De uitkomsten van het symposium zullen materiaal opleveren niet alleen voor het gebruikelijke politieke lobbywerk maar ook voor juridische acties die de VVR – samen met andere organisaties – zo nodig zal entameren.

Sprekers zijn Mastoora Sultani (Stichting Femina),  Michèle van Duijn (COA), Ariane den Uyl (Vluchtelingenwerk Nederland) en Eva Bezem (advocaat). Er is een paneldiscussie en genoeg ruimte voor de deelnemers om hun inbreng te laten horen.

Dagvoorzitter is Kathinka Lünnemann (Verweij-Jonker Instituut)

Na afloop borrel.

Routebeschrijving naar de Kargadoor in Utrecht.

Toegang : gratis voor (aankomende) VVR-leden, andere deelnemers € 30, studenten € 10. Kosteloze afmelding tot 10 dagen voor de bijeenkomst. Restitutie bij latere afmeldingen wordt niet verleend. U kunt altijd een vervanger sturen.

Aanmelden via het contactformulier

Voorafgaande aan het symposium vindt de 14e Algemene Ledenvergadering van de VVR plaats, waar o.m. een nieuw jaarplan en de verkiezing van nieuwe bestuursleden op de agenda staan. Tijd 13.00 – 14.30 uur.