Agenda details

Datum: 17 november 2016
Tijd: 13:00 – 18:00
Plaats: Utrecht, Kargadoor Oudegracht 36 3511 AP

Algemene ledenvergadering én VVR Conferentie 'Studerende Moeders'

Datum: Donderdag 17 november 2016

Aanvang conferentie: 15.00 uur   

Afsluiting conferentie: +/- 18.00 uur

Locatie: Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht

Toegang: Leden van de VVR betalen geen toegangsprijs, niet-leden betalen € 30,  studenten € 10.

Aanmelden voor de conferentie kan via ons contactformulier.

Meer informatie:
In het onderwijs ontbreken de randvoorwaarden om studie en zorg met elkaar te kunnen combineren. Zo heeft een zwangere student wettelijk gezien geen recht op bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Met name vrouwen lopen hierdoor onnodige vertraging op en het uitvalpercentage op het MBO en HBO is schrikbarend hoog. Zwangere studenten en alleenstaande ouders vormen een kwetsbare groep. Een groep die een hogere prijs betaald om onderwijs te kunnen volgen ten opzichte van studenten zonder kinderen. Dat kan zo niet. Daarom schreef de VVR op 26 februari 2015 een brief naar de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 18 januari 2016 volgde daarop een antwoord van de minister. De minister erkent het grote probleem, maar komt niet met oplossingen. Er worden geen acties ondernomen. Hoe moet dit verder? Welke rechten hebben studerende moeders? Wat zijn hun ervaringen? Tijdens onze VVR-conferentie ‘Problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten’ laten diverse professionals als Leo Klijn (arbeidsrechtadvocaat), Annemieke de Jong (Stichting Steunpunt studerende moeders) en wetenschapper Anja Eleveld hun licht schijnen op dit veelzijdige onderwerp. Mevr. Eleveld deed samen met anderen onderzoek op hogescholen, universiteiten en het MBO naar het onderwerp ‘Student en Zwanger‘. De conferentie wordt afgesloten met een interessante paneldiscussie tussen de sprekers, aangevuld met o.a. Merel Hendrickx van PILP NJCM. Het dagvoorzitterschap is in handen van Lauren Smits.