Brief Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht aan vaste commissie SZW 21 november 2022

Het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht nam het initiatief tot een gezamenlijke brief aan de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Die had op maandag 21 november 2022 een wetgevingsoverleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer over het Meerjaren Beleidsplan Zelfbeschikking 2022-2025.
De brief omarmt het streven van de minister om zelfbeschikkingsrecht van een ieder te bevorderen, maar mist hierbij aandacht voor een cruciale factor die het zelfbeschikkingsrecht inperkt: de afhankelijke verblijfsvergunning. Het verblijfsrecht van gezinsmigranten is in Nederland gedurende vijf jaar afhankelijk van de echtgenoot of partner. In situaties van huiselijk geweld kan onder stringente voorwaarden een  eigen verblijfstatus worden verworven. De voorwaarden hiervoor zijn de laatste jaren op allerlei terreinen aangescherpt.
Op het wetgevingsoverleg van 21 november bleek geen tijd te zijn om het Meerjaren Beleidsplan te bespreken. De commissie besloot toen dat de fracties gelegenheid zouden krijgen om schriftelijke vragen te stellen voor 1 december 2022. Daaron is de brief met gewijzigde aanhef nog eens onder de aandacht gebracht van de commissieleden.

De VVR heeft de brief, hieronder in PDF,  meeondertekend.

brief Zelfbeschikking en Zelfstandig Verblijfsrecht tbv TK 21nov 2022 Cie SZW