VVR bijdrage internet consultatie wetsvoorstel dubbele achternaam

De Internetconsultatie kende vijf vragen en bood daarnaast de mogelijkheid om een uitvoeriger commentaar in PDF toe te voegen. Daar heeft de VVR ook gebruik van gemaakt.

Vraag1
Hoe kijkt u aan tegen de verruiming van de keuzemogelijkheden voor achternamen?

De Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR) is positief over de verruiming van keuzemogelijkheden voor achternamen, mits het keuzerecht het mensenrechtelijke beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen in het naamrecht ten principale borgt. Dat doet het huidige ontwerp wetsvoorstel niet.

Vraag2
Welke voordelen ziet u aan een dubbele achternaam en welke nadelen?

Het voordeel kan zijn dat een dubbele achternaam de discriminerende vangnetbepaling (vader beslist uiteindelijk) uit de huidige wetgeving kan vervangen. Mits het voorstel op de juiste manier wordt aangepast.

Vraag3
In het voorstel worden al bestaande dubbele (of meervoudige) achternamen als één geheel behandeld. Wat vindt u daarvan?

Daar heeft de VVR geen specifieke mening over, mits het voorstel op de juiste manier wordt aangepast.

Vraag4
Is het wetsvoorstel correct en compleet?

Nee, want het probeert stilzwijgend het patriarchale fundament in de huidige wetgeving te continueren. Dat is is strijd met de Grondwet, en internationale mensenrechtenverdragen.

Vraag5
Welke problemen kan dit voorstel in de praktijk opleveren?

De discussie over het patriarchale karakter van de huidige wetgeving blijft voortduren.