Is geweld tegen vrouwen een genderprobleem? Oratie Renée Römkens 3 maart 2017

In oktober 2016 is VVR-lid Renée Römkens, directeur van Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, benoemd tot bijzonder hoogleraar Gender Based Violence aan de aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe leerstoel die is ingesteld door de UvA in samenspraak met de Raad van Toezicht van Atria.
In haar intreerede op 3 maart presenteerde Römkens een historisch overzicht: Bestemd voor binnenlands gebruik: de invloed van vrouwen- en mensenrechtenbeweging op debat en aanpak gender gerelateerd geweld.