Literair-Juridisch Café over De stilte van Thé van Marie de Meister

Marie de Meister is het pseudoniem van Rikki Holtmaat, hoogleraar internationaal non-discriminatierecht in Leiden. Kan literatuur ons iets leren over lastige juridische kwesties? Tijdens het literair-juridisch café interviewt Prof. Jeanne Gaakeer (EU, Rotterdam) Holtmaats collega’s prof. Tineke Cleiren (strafrecht), Prof. Alex-Geert Castermans (burgerlijk recht) en dr. Machteld Vonk (jeugdrecht) over de juridisch interessante thema’s in De Stilte van Thé. Jeanne Gaakeer is een van de voortrekkers van de recht-en-literatuur beweging in Nederland. Marie de Meister zal enkele passages uit haar roman voorlezen. Na afloop is er gelegenheid het boek te laten signeren.

Plaats: Juridisch Café –  Global Lounge, KOG, Steenschuur 25 Leiden

Tijd: 16 juni 2016,16.00-18.00

De stilte van Thé gaat over een jonge vrouw (Sophie) die denkt haar leven prima op orde te hebben, totdat ze via haar werk als journaliste geconfronteerd wordt met het feit dat ze niet weet waarom haar moeder (Thé) haar als baby heeft afgestaan en in een slotklooster is getreden. Gaat Sophie de zwijgende Thé ter verantwoording roepen over deze keuze? De roman is goed ontvangen en aangeprezen door het boekenpanel van DWDD.

In De Stilte van Thé komen twee juridische thema’s aan de orde.
Het eerste thema heeft te maken met het zogenoemde Valkenhorst arrest van de Hoge Raad uit het midden van de jaren ‘90. De hoofdpersoon van de roman heeft veel moeite met dat arrest, omdat de HR daarin in haar ogen ten onrechte een recht op het kennen van iemands afkomst construeert. Is dit recht nu algemeen geaccepteerd in Nederland, of bestaan daartegen nog steeds bedenkingen? Loopt Nederland in dit opzicht uit of in de pas vergeleken bij andere landen?

Het tweede thema betreft de vraag in hoeverre het motief van mensen om een bepaalde daad te verrichten een rol moet of mag spelen bij het vormen van een (juridisch) oordeel over die daad. Soms maken mensen onbegrijpelijke (of zelfs onethische) keuzes in het leven; keuzes die voor andere mensen ingrijpende gevolgen hebben, en die ze dus graag willen kunnen begrijpen. Maar wat als die ‘daders’ daarover geen verklaringen willen afleggen? Kun je mensen dwingen om zich uit te spreken over het motief voor een daad? Kan en mag het recht daarbij worden ingezet? Bestaat er zoiets als het recht om daarover te zwijgen? Ligt dat anders in het strafrecht dan in het civiele recht?

Toegang gratis. Svp aanmelden bij Petra van der Helm, secretariaat publiekrecht juridische faculteit Leiden (P.S.J.van.der.helm@law.leidenuniv.nl).
Inlichtingen over het werk van Marie de Meister bij Emmelie Muijsers, uitgeverij Ambo-Anthos (emuijsers@amboanthos.nl).
Zie voor het laatste nieuws over de roman: www.mariedemeister.nl