28 februari 2009 – 12 mei: Colloquium Vrouwenrechten versus religie/traditie/cultuur

12 mei: Colloquium Vrouwenrechten versus religie/traditie/cultuur

28 februari 2009

Vrouwenrechten versus religie/traditie/cultuur

Op 12 mei 2009 zal er in Den Haag een colloquium plaatsvinden over Vrouwenrechten versus religie/traditie/cultuur. Het colloquium wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vindt plaats in het kader van de uitwerking van het Nederlandse mensenrechtenbeleid ten aanzien van vrouwen. De organisatie is in handen van Prof. Cees Flinterman (Universiteit Utrecht en lid CEDAW-Commit̩) en Prof. Rikki Holtmaat (Universiteit Leiden) Рbeiden lid van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann.

In de ochtend zijn er inleidingen door experts op het terrein van internationale vrouwenrechten (met name het VN-Vrouwenverdrag). Sprekers zijn ondermeer prof. Frances Raday (Hebrew University of Jerusalem) Dr. Beate Schöpp Schilling (Member of CEDAW 1989-2008), Prof. Marsha Freeman (University of Minnesota Law School) en Dr. Jane Connors (Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Geneva). In de middag zijn er vier workshops:
1) The right to physical integrity: the case of female circumcision;
2) The right to be protected from violence: the case of cultural defense in criminal cases;
3) The right to family life: the case of marriage, divorce and/or inheritance;
4) The right to political participation: the case of the SGP.

De voertaal is Engels. Het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich opgeven per email bij Francine Oldenhof:
f.p.oldenhof@law.leidenuniv.nl