Renée G. Römkens: Met recht ’n zorg? Overdenkingen bij wet en regelgeving over geweld in de privésfeer. Oratie Tilburg 12 december 2008

Link naar artikel