Instantie: HvJ EG, 15 maart 2007

Instantie

HvJ EG

Samenvatting


Verzoekster, een Finse onderwijzeres, had ouderschapsverlof aangevraagd voor de zorg voor haar eerste kind. Haar werkgever had haar verzoek al geaccordeerd en voor vervanging gezorgd, maar het ouderschapsverlof was nog niet ingegaan, toen verzoekster er achter kwam dat zij wederom zwanger was. Zij vroeg hierna haar werkgever of haar ouderschapsverlof gewijzigd kon worden, d.m.v. inkorting van het verlof of door het verlof vast te plakken aan het zwangerschapsverlof voor haar tweede kind. De werkgever weigerde.

Volgens de AG verschilt de situatie van verzoekster niet van die van andere werknemers, man of vrouw, die hun ouderschapsverlof willen wijzigen, bijvoorbeeld om de andere ouder meer te betrekken bij de verzorging van kinderen. Er is derhalve geen sprake van ongelijke behandeling.

Het oordeel van het Hof komt over enkele maanden uit.

Volledige tekst

Rechters

conclusie AG Kokott