Instantie: HvJEG, 15 december 2005

Instantie

HvJEG

Samenvatting

Verzoekster heeft een geslachtsverandering (man->vrouw) ondergaan. De Engels wet schrijft voor dat de pensioengerechtigde leeftijd voor mannen 65 jaar is en die voor vrouwen 60 jaar. Verzoekster klaagt erover dat haar pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar is vastgesteld en niet op 60 jaar.  De zaak heeft betrekking op de grond geslacht (en niet leeftijd…). De AG overweegt dat ‘the correct comparator in the present case concerning a male-to-female transsexual person is a female person whose identity is not the result of gender reassignment surgery’(overweging 45). Op grond daarvan is de AG van mening dat een lidstaat in strijd handelt met artikel 4(1) van richtlijn 1979/7/EEG indien zij een pensioen weigert aan een transseksueel die een man naar vrouw geslachtsverandering heeft ondergaan voordat deze persoon 65 jaar wordt , indien deze persoon recht zou hebben op een pensioen op de leeftijd van 60 jaar indien zij bij nationale wet zou zijn aangemerkt als vrouw. Volgens de AG is artikel 7(1)(a) van de richtlijn, dat bepaalt dat lidstaten de bevoegdheid hebben om de vaststelling van de pensioengerechtigde leeftijd met het oog op de toekenning van ouderdoms – en rustpensioenen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor andere prestaties van de werkingssfeer van de richtlijn uit te sluiten, niet relevant.

Volledige tekst

Rechters