Instantie: Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, 7 juni 2005

Instantie

Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht

Samenvatting

Verlenging stage advocaat bij zwangerschapsverlof

Waarom is de uitspraak interessant? Omdat geoordeeld is dat verlenging van de stage van een advocaat-stagiaire met de duur van het zwangerschapsverlof in strijd is met het recht.

Volledige tekst

De Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) en de Raad van Toezicht te Groningen verschillen van mening over de vraag of het beleid van de Raad van Toezicht om, indien de stage van een advocaat-stagiaire is onderbroken voor een periode van langer dan een maand, de stage te verlengen, ook indien de oorzaak van de onderbreking is gelegen in zwangerschaps- en bevallingsverlof van de stagiaire, rechtsgeldig is.

De rechtbank is van oordeel dat het beleid van de Raad van Toezicht zich niet verdraagt met het EG-recht. Weliswaar is het criterium van de verlenging bij onderbrekingen van langer dan een maand gelijkelijk van toepassing op mannen en vrouwen, maar dit criterium kan en zal in de praktijk vrouwen systematisch benadelen als de Raad van Toezicht kan weigeren een stageverklaring af te geven als een stagiaire langer dan een maand niet feitelijk werkzaam is geweest omdat zij zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft genoten. Voor vrouwelijke stagiaires is de kans dat zij met een verlenging van de stage worden geconfronteerd veel groter dan voor mannelijke stagiaires. Zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt namelijk per definitie langer dan een maand en alleen vrouwen kunnen zwanger worden. Vrouwen worden daardoor benadeeld, nu een verlenging van de stage inhoudt dat de betrokkene zich nog niet zelfstandig als advocaat kan vestigen. Het door de Raad van Toezicht gevoerde beleid vormt daarmee een rechtstreekse discriminatie op grond van geslacht. Rechtvaardiging daarvan is niet mogelijk.

Rechters

mrs. Van Straalen, Venema, Marseille