De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ is een platform van juristen met interesse voor vrouw en recht in Nederland. De Vereniging stelt zich ten doel het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen en het bieden van een netwerk te bieden aan juristen en aanverwanten met interesse voor vrouw en recht.
De VVR ondersteunt het MELDPUNT zwangerschapsuitkering zelfstandigen.
facebook twitter

Agenda

VVR-conferentie  ‘De problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten’.

aankondiging-congres
In het onderwijs ontbreken de randvoorwaarden om studie en zorg met elkaar te kunnen combineren. Zo heeft een zwangere student wettelijk gezien geen recht op bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Met name vrouwen lopen hierdoor onnodige vertraging op en het uitvalpercentage op het MBO en HBO is schrikbarend hoog. Zwangere studenten en alleenstaande ouders vormen een kwetsbare groep. Een groep die een hogere prijs betaald om onderwijs te kunnen volgen ten opzichte van studenten zonder kinderen. Dat kan zo niet. Daarom schreef de VVR op 26 februari 2015 een brief naar de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 18 januari 2016 volgde daarop een antwoord van de minister. De minister erkent het grote probleem, maar komt niet met oplossingen. Er worden geen acties ondernomen. Hoe moet dit verder? Welke rechten hebben studerende moeders? Wat zijn hun ervaringen? Tijdens onze VVR-conferentie ‘Problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten’ laten diverse professionals als Leo Klijn (arbeidsrechtadvocaat), Annemieke de Jong (Stichting Steunpunt studerende moeders) en wetenschapper Anja Eleveld hun licht schijnen op dit veelzijdige onderwerp. Mevr. Eleveld deed samen met anderen onderzoek op hogescholen, universiteiten en het MBO naar het onderwerp ‘Student en Zwanger‘. De conferentie wordt afgesloten met een interessante paneldiscussie tussen de sprekers, aangevuld met o.a. Merel Hendrickx van PILP NJCM. Het dagvoorzitterschap is in handen van Lauren Smits. Het belooft een interessante, enerverende middag te worden. Bent u erbij?

Datum: Donderdag 17 november 2016
Aanvang conferentie: 15.00 uur
Afsluiting conferentie: +/- 18.00 uur
Locatie: Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht

Toegang: Leden van de VVR betalen geen toegangsprijs, niet-leden betalen € 30, studenten € 10.

Aanmelden voor de conferentie kan via ons contactformulier.
Meer informatie over deze conferentie leest u op onze Facebookpagina.

Algemene ledenvergadering én VVR Conferentie 'Studerende Moeders'
17 november 2016 13:00 - 18:00

In het Agenda archief vindt u informatie over activiteiten van de afgelopen periode.